นัดหมายเข้ารับบริการที่

" ไดมอนด์ ออโต้ "

1.jpg

เข้ารับบริการเช็กระยะ

สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการ นัดหมาย

เช็กระยะ ซ่อมทั่วไป เปลี่ยนอะไหล่

หรือการใช้บริการเข้าซ่อม

ตามมาตรฐานทั่วไป

2.jpg

เข้าซ่อมตัวถังและสี

สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อ

เข้าซ่อมตัวถังและสี หรือนัดหมายเพื่อประเมินงานซ่อมตัวถังและสี

3.jpg

TDA SHOWROOM ONLINE

สำหรับลูกค้าที่ต้องการนัดหมาย

ชมรถยนต์ใหม่ออนไลน์

Pro 1.jpg
Pro 2.jpg
Pro 3.jpg
Pro 4.jpg