top of page

เคล็ด(ไม่)ลับ ช่วยแก้ปวดหลังขณะขับรถ

การขับขี่รถยนต์อยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน อาจต้องใช้เวลามากกว่าเดิม เพราะปัญหารถติด ซึ่งการนั่งอยู่แต่ในรถนาน ๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ ปัญหาอาการปวดหลังนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการเดินทางไกลและใกล้ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเป็นไปได้จากทั้งท่านั่งในการขับรถที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการขับรถเดินทางนาน ๆ ด้วยเช่นกันครับ


• สำหรับเคล็ด(ไม่)ลับ ในการแก้ไขปัญหาอาการปวดหลังขณะขับรถ สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้


1. เพื่อไม่ให้ปวดหลังและเมื่อยล้า ต้องเริ่มจากการปรับเบาะที่นั่งคนขับก่อน ด้วยการเลื่อนเบาะที่นั่งให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับตนเอง หลังพิงพนักพอดี ไม่ควรนั่งห่างหรือชิดพวงมาลัยมากเกินไป เพราะจะทำให้หลังโค้ง พิงพนักไม่ได้ หรือพิงได้แต่เวลาขับต้องเหยียดแขนและเข่ามากขึ้น จนกลายเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดหลัง ซึ่งหากมีอาการปวดหลังเป็นเวลานานและไม่มีการดูแลป้องกันอย่างถูกวิธีแล้ว อาจทำให้เสี่ยงปวดหลังถาวรได้


2. จอดรถพักผ่อนทุก ๆ 2 ชั่วโมง แล้วลุกออกมาจากรถไปยืนแอ่นหลังประมาณ 15 วินาที และให้ทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง

3. เดินไปเดินมารอบ ๆ ที่จอดพักรถ 5 นาที เพื่อยืดเส้นยืดสาย คลายเส้นและกล้ามเนื้อที่เมื่อยล้า


4. หากไม่มีที่ให้จอดพัก และขับรถมานานกว่า 2 ชั่วโมงแล้ว ให้พยายามแอ่นหลังบ่อย ๆ ในระหว่างที่ขับรถอยู่ (ขณะทำให้ระวังในเรื่องของการขับขี่ และอุบัติเหตุด้วย)


หากเพื่อน ๆ จำเป็นต้องขับรถเดินทางไกลนาน ๆ ก็ลองนำวิธีที่เรานำมาฝากนี้ไปใช้ เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังขณะขับขี่ดูได้นะครับ


14 views0 comments

Comments


bottom of page