top of page

🚗🧐อาการบ่งบอกยางแท่นเครื่องชำรุด


ตัวเครื่องยนต์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องจะถูกยึดอย่างมั่นคง โดยมียางแท่นเครื่องเป็นตัวยึดเข้ากับตัวถังหรือซับเฟรม ซึ่งยางรองแท่นเครื่องนี้จะทำหน้าที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะที่เครื่องยนต์หมุน แล้วกรณีที่ยางแท่นเครื่องทรุดตัว อาการเป็นอย่างไร มาดูกัน...


เมื่อใช้รถไปนาน ๆ ปัญหาที่หนีไม่พ้น คือการหมดสภาพหรือการฉีกขาดของยางแท่นเครื่อง ซึ่งยางแท่นเครื่องส่วนใหญ่ผลิตมาจากยางสังเคราะห์ โดยต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมคือ แข็งแรงพอจะรับน้ำหนักของเครื่องยนต์กับเกียร์ได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์ แต่ก็ต้องไม่นิ่มเกินไปจนทำให้เครื่องยนต์และเกียร์โยกตัวได้มากเมื่อมีแรงกระทำจากภายนอก


#อาการที่เกิดขึ้นเมื่อยางแท่นเครื่องขาดหรือทรุดตัว 1. สตาร์ทรถแล้วเครื่องยนต์มีอาการแปลก ๆ เช่น รถกระชากแรง 2. รอบเครื่องเดินเบาแต่มีอาการสั่นมากกว่าปกติ แต่เมื่อเหยียบคันเร่งสูงขึ้น อาการสั่นกลับหายไป 3. เวลาเข้าเกียร์แล้วรถกระตุก

สำหรับวิธีการดูแลยางแท่นเครื่องให้ใช้ได้นาน ทำได้โดยหากต้องขับรถบนถนนที่ขรุขระ มีบ่อหลุม หรือเนิน ลูกระนาดต่าง ๆ ควรรักษาอัตราความเร็วในระดับต่ำไว้ จะช่วยทำให้ยางแท่นเครื่องมีอายุการใช้งานนานขึ้น ซึ่งปกติยางแท่นเครื่องจะมีอายุการใช้งานประมาณ100,000 กม. และจะเริ่มชำรุดไปตามกาลเวลา...


16 views0 comments
bottom of page