top of page

วิธีการขับแซง...ถูกแซง อย่างปลอดภัย

หนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการแซงไม่พ้น หรือจากการถูกแซง โดยมักมาจากผู้ขับขี่ขาดทักษะ หรือมารยาทของผู้ขับขี่ และอาจมาจากสภาพแวดล้อม สภาพถนน หรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ วันนี้ DIAMOND AUTO จะมาแชร์หลักการปฏิบัติง่าย ๆ ที่ผู้ขับขี่ควรทราบเพื่อการแซงและถูกแซงอย่างปลอดภัยกันครับ


เมื่อเราเห็นรถข้างหลังให้สัญณาณไฟขอแซง

1. เราต้องแสดงมารยาท ลดความเร็วรถของเราลง

2. พร้อม ๆ กับให้สัญญาณตอบด้วยการเปิดไฟเลี้ยวซ้าย

3. เบี่ยงชิดช่องทางซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการแซงให้แก่รถที่ต้องการแซงวิ่งผ่านขึ้นหน้าได้สะดวก


ส่วนรถที่ต้องการแซง เมื่อเห็นปลอดภัยก็รีบเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา และเร่งแซงผ่านขึ้นไปให้เร็วที่สุด


การขับแซงสามารถทำได้และไม่อันตราย หากเพื่อน ๆ ปฏิบัติตามกฎจราจร และตัดสินใจในสถานการณ์ที่เหมาะสม และไม่ลืมที่จะมีมารยาทที่ดีต่อกันด้วยนะครับ7 views0 comments

Comentarios


bottom of page