top of page

ระวัง! พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์...ต้องต่อให้ถูกขั้ว


แบตเตอรี่รถยนต์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้าของรถยนต์ ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่มักประสบปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ทำให้เครื่องยนต์ดับและสตาร์ทไม่ติด การพ่วงแบตเตอรี่จึงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้ตามปกติในระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนนำรถไปตรวจสอบ ซึ่งการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์อย่างไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์นั้น ต้องต่อให้ถูกขั้ว ห้ามต่อ “ขั้วลบ” กับ “ขั้วลบ” เข้าหากันเด็ดขาด!

การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ให้ถูกวิธี มีวิธีต่อสายพ่วง ดังนี้ 1. ต่อสายแดงขั้ว (+) คันที่แบตหมด 2. ต่อสายแดงขั้ว (+) อีกฝั่ง ให้กับคันที่มาช่วย 3. ต่อสายดำขั้ว (-) คันที่มาช่วย 4. หาที่หนีบกับโลหะเปลือย กับคันที่แบตหมด 5. สตาร์ทรถคันที่มาช่วย 2-3 นาที

• วิธีถอดสายพ่วง 6. ถอดย้อนหลังตามข้อ 4>3>2>1


การพ่วงแบตรถนั้นไม่ยาก แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังและพ่วงสายแบตเตอรี่รถยนต์ให้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน เพียงเท่านี้ก็สามารถชาร์จแบตรถยนต์ที่หมดให้กลับมามีประจุไฟฟ้าและใช้งานได้อีกครั้งแบบปลอดภัย เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเมื่อไรก็สามารถพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยตัวเองแน่นอนครับ10 views0 comments
bottom of page