top of page

ระบบตัดแต้มใบขับขี่เป็นอย่างไร มาดูกัน!!

เริ่มแล้ว! ระบบตัดคะแนนใบขับขี่ ซึ่งผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่จะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน และจะถูกตัดคะแนนเมื่อทำผิดกฎจราจร มาดูกันว่าทำผิดแบบไหน จะโดนตัดแต้มกี่คะแนนบ้าง


1. ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด

- ตัด 1 คะแนน ได้แก่ ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ, ไม่สวมหมวกกันน็อก, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด, ขับรถบนทางเท้า, ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย, ไม่หลบรถฉุกเฉิน, ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว, ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง, ไม่ติดภาษี

- ตัด 2 คะแนน ได้แก่ ขับรถฝ่าไฟแดง, ขับรถย้อนศร, ขับรถในระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

- ตัด 3 คะแนน ได้แก่ ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ, ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา, ขับรถชนแล้วหนี

- ตัด 4 คะแนน ได้แก่ เมาแล้วขับ, ขับรถในขณะเสพยาเสพติด, แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น


2. ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนด เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง จอดในที่ห้ามจอด ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ เป็นต้น


ถ้าถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภท เป็นเวลาถึง 90 วัน และถ้าถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้เลย19 views0 comments
bottom of page