top of page

มารยาทที่ต้องรู้ในการขับรถบนทางด่วน


มารยาทที่ต้องรู้ในการขับรถบนทางด่วน


การจราจรที่ติดขัดบวกกับความรีบเร่งของการใช้ชีวิต ทำให้หลายคนเลือกขับรถบนทางด่วนในการเดินทาง เพราะสามารถใช้ความเร็วได้สูงกว่าปกติ แต่การใช้ความเร็วก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการขับขี่เช่นกัน ดังนั้นการขับรถบนทางด่วน จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎจราจร และมารยาทบนทางด่วนอย่างเคร่งครัด มารยาทที่ต้องรู้ในการขับรถบนทางด่วนมีอะไรบ้าง โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จะมาบอกกัน


1. ขับรถบนทางด่วนให้อยู่ในเลนที่เหมาะสม

บนทางด่วนจะมีเลนทั้งหมด 3-4 เลน โดยเลนขวาสุด จะเป็นเลนที่ไว้สำหรับแซงเท่านั้น รถที่ขับช้าควรขับอยู่ในเลนซ้ายสุด เว้นแต่จะมีรถคันอื่นที่ต้องการแซงอยู่ข้างหน้า 


2. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้เหมาะสม

การเว้นระยะห่างระหว่างรถคันหน้าขณะขับรถบนทางด่วน ควรเป็นระยะที่พอดีสำหรับการเบรกฉุกเฉินแล้วไม่ชนท้ายรถคันหน้า โดยทั่วไปควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 ช่วงคันรถ ซึ่งจะเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการเบรกให้ทัน เมื่อรถคันหน้าเบรกกะทันหัน


 3. ไม่ขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า

การขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า นอกจากจะทำให้ไม่สามารถเบรกฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้ว ยังไม่ใช่มารยาทบนทางด่วนที่ดี


4. ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวออก

การใช้สัญญาณไฟเลี้ยว จะช่วยให้ผู้ที่ขับรถบนทางด่วนคนอื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ รู้ว่าคันของเรากำลังจะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวออกทางออก ทำให้พวกเขาสามารถเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงที เกิดความปลอดภัยทั้งเราและผู้อื่น 


5. เปิดไฟหน้าทุกครั้งที่ขับรถบนทางด่วน

ควรเปิดไฟหน้าทุกครั้งที่ขับรถบนทางด่วน ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น ทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ บนท้องถนนได้ชัดเจนขึ้น และมองเห็นรถคันอื่นที่อยู่รอบ ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย


6. ไม่จอดรถบนทางด่วน

การจอดรถบนทางด่วน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอันตรายอย่างยิ่ง เพราะการจอดรถบนทางด่วนอาจทำให้รถคันอื่นที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนท้าย ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ หากขับรถบนทางด่วนแล้วต้องการจอดรถ ควรทำที่จุดพักรถหรือจุดบริการบนทางด่วนเท่านั้น


7. มีน้ำใจให้ผู้อื่น

การมีน้ำใจให้ผู้อื่นบนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เว้นการขับรถบนทางด่วน เช่น การเว้นทางให้รถฉุกเฉิน หรือการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น


นอกจากมารยาทบนทางด่วนที่ควรรู้ข้างต้นแล้ว ผู้ขับรถบนทางด่วนควรตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ โดยใช้ความเร็วที่เหมาะสม ไม่เมาสุราขณะขับรถ และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถทุกครั้ง

25 views0 comments

Komentarze


bottom of page