top of page

📣🅿️🚗กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ มีความผิด! คนแจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่ง

บ่อยครั้งที่เราสังเกตเห็นได้ว่าริมถนนสาธารณะบางที่มักจะมีสิ่งกีดขวาง มาวางเกะกะบนถนนเพื่อ “กั๊กที่จอดรถ” ไว้ให้ลูกค้าตัวเองหรือบ้านตัวเองเพื่อใช้ถนนเป็นที่จอดรถส่วนตัว แต่รู้หรือไม่คะว่าการกระทำเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมาย!


การวางวัตถุ สิ่งของ เช่น แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งอื่นใด บนถนนสาธารณะ เพื่อจับจองพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ในลักษณะกีดขวาง เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 19 “ห้ามมิให้ ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร” ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ (ซึ่งมีการบังคับใช้ในพื้นที่เขตเทศบาล, สุขาภิบาล, กรุงเทพฯ, เมืองพัทยา และบางพื้นที่) หากพบเห็นการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐาน แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ในทันที โดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งจากการเปรียบเทียบปรับ 50%


สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ 1.เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ 2.เจ้าหน้าที่เทศกิจ 3.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 4.หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

และในกรณีของพื้นที่ที่ไม่ได้บังคับใช้ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ผู้กระทำความผิดในลักษณะเช่นนี้ ก็ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ม.114 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และ ป.อาญา ม.385 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท


29 views0 comments
bottom of page